Blog

Zasady retencji danych

Określenie w Organizacji okresu retencji danych osobowych jest jednym z kluczowych obowiązków Administratora, wynikającym z art. 5 ust. 1 lit. e RODO („Dane osobowe muszą być przechowywane […]

Czytaj więcej