Czy i w jaki sposób firma transportowa powinna przekazywać dane swoich kierowców kontrahentom?

Sytuacje przekazywania danych osobowych pracowników / kierowców należy zawsze analizować rozpoczynając od zidentyfikowania celów, które mają zostać zrealizowane.

Jeżeli umowa zawarta jest na przewóz towaru, przewoźnik nie podaje danych osobowych kierowcy. Jeśli natomiast kontrahent potrzebuje określonych danych osobowych do realizacji własnych celów (np. potrzeba identyfikacji i wylegitymowania przez ochronę), wówczas nie będzie procesorem / podmiotem przetwarzającym lecz administratorem takich danych. Umowa powierzenia nie jest zawierana.

Podmiotem przetwarzającym (w myśl art. 4 pkt 8 RODO) staje się firma, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. To administrator jednak wyznacza środki i cele. Jeżeli z umowy podstawowej pomiędzy firmami wynika natomiast, że jeden podmiot będzie wykonywał na rzecz drugiego określone czynności, do realizacji których wykorzystywane będą dane pracowników, należy wówczas zawrzeć umowę powierzenia określając które dane będą przetwarzane w modelu administrator – podmiot przetwarzający.