Wskażemy i pomożemy wyeliminować słabe punkty i zmniejszyć ryzyko ze strony zagrożeń cybernetycznych.

W naszej ofercie znajdą Państwo takie usługi jak:

 1. testy penetracyjne (pentesty) infrastruktury
  • Sprawdzenie podatności występujących w Państwa infrastrukturze (sieć i urządzenia sieciowe, serwery wraz ze wszystkimi usługami, stanowiska komputerowe). Przykładowe działania: sniffing, spoofing, poisoning, DoS i DDoS, podatności exploit, w tym zero-day 0-day.
 2. testy serwisów i stron www
  • Testujemy bezpieczeństwo serwisów internetowych, ich aktualność i podatność na ataki na bazę danych, wstrzyknięcie kodu – html injection, SQL injection, DoS i DDoS. 
 3. testy socjotechniczne
  • Bardzo często okazuje się, że najsłabszym ogniwem każdego systemu jest człowiek. Symulujemy atak poprzez np. przesłanie wiadomości e-mail lub sprowokowanie konkretnego działania. Zastosujemy w praktyce atak phishingowy weryfikując podatność Państwa organizacji, a atak typu phishing podsumujemy odpowiednim raportem i przeszkoleniem personelu.
 4. Red Teaming i testy bezpieczeństwa konkretnych usług w Państwa infrastrukturze
  • Szereg autoryzowanych działań, które mają zasymulować prawdziwy atak, pokazując słabości systemu i możliwe scenariusze działań hackerów.