Outsourcing IOD

Kim jest IOD?

To osoba, której zadaniem jest czuwanie nad tym, by dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i prawidłowy. IOD dąży do tego, by wykrywać naruszenia i nieprawidłowości oraz im zapobiegać. Inspektor pełni funkcję pośrednika pomiędzy osobami, których dane są przetwarzane, a podmiotem, który je przetwarza. IOD także współpracuje z organem nadzorczym i pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, co wynika z zadań IOD określonych w art. 39 ust. 1 RODO, w którym to przepisie wyznaczony został katalog wszystkich zadań obligatoryjnych IOD.
IOD nie musi być członkiem personelu administratora - etatowym pracownikiem firmy. Aby ograniczyć koszty i zapewnić sobie dostęp do aktualnej wiedzy w zakresie ochrony danych, możesz skorzystać z usług outsourcingowych.

Nasza firma świadczy usługi pełnienia zarówno funkcji IOD ale również Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, kiedy wyznaczenie IOD nie jest konieczne. Wspieramy procesy przetwarzania danych w celu zapewnienia zgodności z RODO ale również ISO27001.

Informowanie

administratora o obowiązkach

Rejestr czynności
Monitorowanie

przestrzegania procedur

Udzielanie zaleceń

dot. przetwarzania danych

Dokumentacja RODO
Współpraca z UODO

Odpowiadanie i informowanie

Ocena ryzyka

przetwarzania danych

Punkt kontaktowy

dla zainteresowanych

Kto ma obowiązek wyznaczyć IODO?

Powołanie IOD w firmie lub organizacji jest konieczne w kliku przypadkach. Określa je ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO w art. 37 ust.1 lit. a-c

Takie obowiązki mają:

Organy państwowe

Urzędy, jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe i inne (w świetle art. 37 ust. 1 lit. a) RODO. Obowiązek ten dotyczy organów lub podmiotów publicznych ``z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości``)

Podmioty

Inne podmioty, gdy ``główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.``.

Przekazanie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych zewnętrznej firmie.

Przekaż obowiązki IOD zespołowi specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych oraz zabezpieczaniu sieci teleinformatycznych.
Czy musisz zatrudniać dodatkowego pracownika?

Nie, możesz uniknąć konieczności utrzymania dodatkowego pracownika powierzając rolę IOD profesjonalnej firmie.

Jak wygląda proces przekazania obowiązków?

Po wykonanym audycie RODO w Twojej organizacji, przedstawiamy listę prac jakie należy wykonać oraz przedstawiamy umowę stałego wsparcia.

Jak wygląda audyt RODO?

Audyt polega na sprawdzeniu zabezpieczeń technicznych, procedur oraz aktów prawnych w kontekście zgodności z przepisami RODO.

Ile kosztuje outsourcing IODO?

Koszt pracy zewnętrznego IOD zależy od wielu czynników, dlatego musi być ustalany indywidualnie. Możemy bezpłatnie przygotować wycenę wsparcia dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, by porozmawiać o tym, czego potrzebujesz.