Przygotowanie dokumentów RODO

Wymagane dokumenty

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na każdego Administratora Danych Osobowych obowiązek utworzenia szeregu dokumentów. Za brak dokumentacji w tym zakresie grożą surowe kary finansowe. Akty prawne mają opisywać zastosowane techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz procedury.
Dlatego przygotowanie odpowiednich aktów prawnych bez wcześniejszego wdrożenia środków technicznych oraz procedur jest niemożliwe. Oferujemy kompleksową usługę przygotowania wspominanych dokumentów wraz z wdrożeniem środków technicznych które opisują.
Rejestr czynności przetwarzania

Rejestr czynności przetwarzania

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Regulaminy

Regulaminy

Dokumentacja RODO

Klauzule informacyjne

Umowy powierzenia danych

Umowy powierzenia danych

Polityka prywatności

Jest to dokument, który zawiera informacje w jaki sposób oraz przez jaki okres czasu przetwarzane są dane osobowe w Twojej organizacji. W polityce powinny znaleźć się także informacje na temat praw użytkowników oraz możliwych środków komunikacji z administratorem danych. Politykę prywatności należy posiadać, jeśli serwis:
  • Przetwarza dane osobowe
  • Wykorzystuje pliki cookies
  • Profiluje użytkowników

Polityka bezpieczeństwa

Jest to wewnętrzny dokument określający stosowane podczas przetwarzania danych środki bezpieczeństwa. Celem polityki jest wypełnienie obowiązku udokumentowania stosowanych przez administratora procedur oraz środków technicznych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych.
W polityce bezpieczeństwa znajduje się więc wykaz zastosowanych zabezpieczeń a także narzędzi wykorzystywanych w poszczególnych procesach przetwarzania danych. Posiadanie polityki bezpieczeństwa jest wymagane przez RODO.

Pozostałe dokumenty jakie należy posiadać, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zapewniamy także wsparcie przy innych dokumentach w tym: regulaminach serwisów internetowych, umowach z pracownikami a także umowach między kontrahentami.

Rejestr czynności przetwarzania

Zawiera wykaz procesów przetwarzania danych w tym ich celów, okresów przetwarzania oraz zastosowanych środków zabezpieczeń.

Klauzule informacyjne

To niezbędne informacje, które powinny być zawarte na stronach internetowych oraz w umowach w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarzamy.

Umowy powierzenia danych

Każde przekazanie danych osobowych musi być jednoznacznie określone i udokumentowane – jeśli przekazujesz dane do przetwarzania firmie trzeciej, należy zadbać o umowę powierzenia przetwarzania danych.

Profesjonalne przygotowanie wymaganych dokumentów

Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentów wymaganych prawem wraz z wdrożeniem zawartych w nich środków organizacyjnych i technicznych. Nasz zespół składa się ze specjalistów bezpieczeństwa IT oraz radców prawnych i audytorów wiodących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.