Uwierzytelnianie dwuskładnikowe 2FA MFA

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) to metoda zabezpieczenia konta lub systemu, która wymaga od użytkownika dwóch różnych form potwierdzenia swojej tożsamości przed uzyskaniem dostępu. Jest to forma uwierzytelniania wieloskładnikowego, która zwiększa bezpieczeństwo, dodając dodatkowy poziom ochrony poza standardowym hasłem.

W 2FA, pierwszym składnikiem zazwyczaj jest coś, co użytkownik wie, na przykład hasło lub kod PIN. Drugi składnik to zwykle coś, co użytkownik ma – na przykład telefon komórkowy, na który wysyłany jest kod SMS, aplikacja generująca kody jednorazowe, token sprzętowy, klucz sprzętowy (np. YubiKey) czy też odcisk palca czy inne biometryczne metody uwierzytelniania.

Dzięki wykorzystaniu dwóch różnych metod, nawet jeśli jeden z elementów uwierzytelniania zostanie skompromitowany (na przykład ktoś pozna twoje hasło), bez drugiego składnika osoba nieuprawniona nadal nie będzie miała dostępu do konta.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo poprzez utrudnianie lub zapobieganie różnym rodzajom ataków cybernetycznych.

 

Oto niektóre z typowych metod ataku, które 2FA może skutecznie powstrzymać:

Phishing

Ataki phishingowe często polegają na oszukaniu użytkownika, aby ten podał swoje dane logowania. Nawet jeśli atakujący zdobędzie hasło, 2FA wymaga dodatkowego tokenu lub kodu, który jest trudny do uzyskania przez atakującego.

Ataki siłowe (Brute Force)

Te ataki polegają na wielokrotnym próbowaniu różnych kombinacji haseł, aby uzyskać dostęp do konta. 2FA dodaje kolejną warstwę ochrony, która wymaga czegoś więcej niż tylko hasła.

Ataki słownikowe

Podobne do ataków siłowych, ale wykorzystujące listy powszechnie używanych haseł. Ponownie, 2FA zapobiega uzyskaniu dostępu, nawet jeśli hasło zostanie złamane.

Oszustwa związane z resetowaniem hasła

Ataki, które polegają na nieautoryzowanym resetowaniu haseł, często przez odpowiedzi na pytania zabezpieczające. 2FA wymaga dodatkowego uwierzytelnienia, które jest poza kontrolą atakującego.

Man-in-the-Middle – MITM

Ataki, w których haker przechwytuje komunikację między użytkownikiem a serwerem. Nawet jeśli haker przechwyci hasło, wciąż będzie potrzebował drugiego składnika uwierzytelnienia.

Wykradanie danych (Credential Stuffing)

Atak, w którym wykorzystuje się skradzione dane logowania z jednego serwisu do próby dostępu do innych kont. 2FA zapobiega uzyskaniu dostępu, nawet jeśli nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

Inżynieria społeczna

Metody, które polegają na manipulowaniu ludźmi, aby nieświadomie ujawnili poufne informacje. 2FA utrudnia wykorzystanie tych informacji do nieautoryzowanego dostępu.

Podsumowując, 2FA nie jest niezawodne i nie chroni przed wszystkimi rodzajami ataków, ale znacznie zwiększa bezpieczeństwo przez dodanie dodatkowej warstwy weryfikacji, co sprawia, że wiele powszechnych ataków jest znacznie trudniejszych do przeprowadzenia.