Kontrole UODO zaplanowane na 2022 rok

Dane osobowe

W tym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych, jak ogłosił na stronie www, zaplanował kontrole przetwarzania danych osobowych przez: banki w zakresie profilowania, organy przetwarzające dane w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, podmioty przetwarzające dane w aplikacjach mobilnych.

W obszarach tych pojawiły się skargi, pytania i zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych.