Czy kandydat do pracy musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji?

zgoda na przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy odbywa się na podstawie Art. 221 Kodeksu pracy. Zgoda, którą często kandydaci zamieszczają w stopce CV nie jest wymagana. Należy pamiętać dodatkowo, że każda zgoda musi być wyrażana dobrowolnie. Pracodawca nie może wymagać takiej zgody. Przesyłając CV kandydat do pracy domyślnie wyraził już zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych.

Zgoda na przetwarzanie danych potrzebna jest jedynie w poniższych sytuacjach:

  • kiedy pracodawca chciałby zatrzymać CV i zebrane dane na potrzeby kolejnych rekrutacji
  • kiedy pracodawca będzie przetwarzał dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe)