Czy parkując wypożyczonym autem bez opłacenia strefy płatnego parkowania dostanę mandat?

Pytanie postawione dość przewrotnie, a w rzeczywistości sprowadza się do wątpliwości, czy wypożyczalnia udostępnia dane kierowcy na wniosek np. zarządu dróg.

Obowiązek uiszczania opłat za parkowanie wynika z przepisów ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z art. 13f. ust. 1 i 3 za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową.

Podstawą udostępnienia danych kierującego, który nie wniósł odpowiedniej opłaty jest zatem powyższa ustawa ale również prawnie uzasadniony interes wypożyczalni, która w przypadku nie podania danych kierowcy zostanie obciążona opłatą dodatkową.